sublayer sublayer sublayer sublayer
sublayer layer sublayer sublayer sublayer
sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayerJako agencja reklamy, Firma WielkoDruk wykonuje projekty graficzne na potrzeby Państwa firmy. Projektujemy zarówno pojedyńcze ulotki, plakaty, ekspozycje jak i zapewniamy kompleksową obsługę graficzną naszym Klientom.

Zapewniamy konkurencyjne ceny! Wykonywane przez nas projekty są archiwizowane w systemie i można je wykorzystać w dowolnym momencie. W naszej pracy wykorzystujemy oprogramowanie graficzne firmy Corel.

W przypadku dostarczenia przez klienta projektów do druku należy pamiętać o kilku ważnych zasadach.
Przed przesłaniem plików prosimy zapoznać się ze specyfikacją "Przygotowanie do druku".

UWAGA: Pliki nie spełniające powyższych wymagań, pliki uszkodzone, pliki w innych formatach, pliki nie otwierające się, pliki odrzucone z innych powodów należy zastąpić plikami prawidłowymi. Aby ponownie przesłać plik do druku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi. Reklamacje plików przygotowanych niezgodnie z naszymi wytycznymi nie będą uwzględniane.

Przyjmujemy do druku następujące typy plików:


TIF - najlepszy, zalecany format pliku
Skala 1:1,
Przestrzeń kolorów CMYK,
Zalecana kompresja LZW.


JPG - bardzo dobry, zalecany format
Skala 1:1,
Przestrzeń kolorów CMYK,
Zalecana kompresja - Photoshop: 8, CorelDRAW: 80%.


CDR (CorelDRAW do wersji X6) - bardzo dobry i zalecany
Wszystkie czcionki zamienione na krzywe

Pliki tylko jednostronicowe. Nie przyjmujemy plików wielostronicowych, w których na poszczególnych stronach będą różne prace do druku. W jednym pliku może znajdować się tylko jedna praca do druku. Wyjątek stanowi zamówienie folii z cięciem ploterowym. W przypadku takiego zlecenia można umieścić na jednej stronie treść do druku, a na drugiej krzywe do cięcia ploterem,
Skala 1:1,
W przypadku takich plików nie zalecamy stosowania efektów artystycznych np. w postaci cieni i soczewek. Nie mają one dobrego odwzorowania podczas przetwarzania pliku do druku w przestrzeni kolorów CMYK, przez co kolory bardzo często zostają przekłamane, a krzywe zdeformowane (pojawiają się niechciane artefakty),
UWAGA: CorelDRAW daje możliwość blokowania obiektów lub warstw celem zabezpieczenia ich przed niepowołaną edycją lub skasowaniem. Niestety zablokowane obiekty nie są również drukowane. Prosimy o sprawdzenie, czy w przesyłanym pliku obiekty nie zostały zablokowane lub umieszczone na warstwach niedrukowalnych.

PSD (Photoshop do wersji CS3)
Skala 1:1,
Przestrzeń kolorów CMYK.
PDF - akceptujemy, jednak nie zalecamy
Wszystkie czcionki zamienione na krzywe
(w programie generującym plik PDF),
Skala 1:1,
Przestrzeń kolorów CMYK,
Przyjmujemy tylko pliki jednostronicowe - każda praca do druku powinna być zamieszczona w osobnym pliku. Pliki wielostronicowe, w których na różnych stronach znajdują się poszczególne prace będą odrzucane,
UWAGA: Wbrew powszechnie panującej opinii, pliki PDF są najbardziej kłopotliwym formatem, ponieważ zadowalający efekt końcowy wydruku pozwala jedynie dobrze wygenerowany plik z programów graficznych
z uwzględnieniem kilku wymagań: kolory CMYK, osadzony profil będzie ignorowany, osadzone czcionki będą ignorowane.
WSZYSTKIE PROJEKTY WYSYŁAMY W SKALI 1:1.
W przypadku bardzo dużych formatów dopuszczalne jest wysłanie pliku w innej skali, jednak należy
to odnotować w uwagach przy zamówieniu.
Projekt powinien znajdować się na jednej stronie - nie przyjmujemy plików wielostronicowych
(jeśli zamawiający zamawia dwa bannery 200 x 100 cm, to każdy banner powinien być zapisany w osobnym pliku).

Przestrzeń kolorystyczna
Wszystkie prace do druku powinny być zapisane
w przestrzeni CMYK. Inny model (RGB, CIE, Lab, grayscale) może odbiegać kolorystycznie od zamierzonego efektu końcowego.

Rozdzielczość i rozmiar plików
Rozdzielczość plików do druku jest uzależniona od wielu czynników i ma zasadniczy wpływ na jakość wydruku oraz wielkość plików, dlatego zalecamy dopasować ją do docelowej wielkości wydruku, podłoża na którym drukujemy i jego przeznaczenia.
W odróżnieniu od offsetu, druk wielkoformatowy nie wymaga dużej rozdzielczości 300 dpi przy wydrukach większych niż format A4.

Siatki mesh i folie OWV mają strukturę, która niweluje wszelkie niedoskonałości rozdzielczości (otwory), przez co pliki drukowane na tych podłożach bez względu na wielkość nie powinny przekraczać rozdzielczości 50 dpi, a w przypadku druku siatek mesh o wielkości kilkunastu metrów kwadratowych zalecamy dodatkowo zmniejszyć rozdzielczość do 10 dpi,
Rozdzielczość maksymalna bannerów to 70 dpi. Wyjątek mogą stanowić bannery, które pełnią funkcję roll-upów (100 dpi), nietypowych zamówień (plansze do gier, mapy, reprodukcje obrazów itp.) – 150 dpi,
Papier blueback – zawsze 70 dpi,
Fototapeta – zalecamy maksymalnie 100 dpi,
Dobór rozdzielczości pozostałych mediów, takich jak folie i papiery premium, jest uzależniony od ich przeznaczenia. Jeżeli zlecają Państwo druk na folii, którą będzie później wyklejana na tablice reklamowe
o wielkości około 5 x 3 metry, 2 x 1 metr, 2 x 3 metry – zalecamy rozdzielczość maksymalną 70 dpi. Jeśli chcą Państwo wydrukować naklejki o wielkości papieru A4 lub mniejsze – tylko wtedy można zadeklarować 300 dpi.

Jeśli natomiast będą Państwo zlecać druk plakatów
o wielkości A3, A2, B3, B1 itp. – zalecamy 200 dpi.